به منظور تسهیل در امر پرداخت قسط، تسهیلات گیرندگان محترم بانک رفاه می توانند از طریق اینترنت با استفاده از کارت شتابی و رفاهی، با انجام تراکنش خرید اینترنتی نسبت به پرداخت اقساط اقدام فرمایند. بدیهی است پس از انجام تراکنش فوق، کد رهگیری صادر و جهت پیگیری نمایش داده می شود.

  • در صورت انجام موفقیت آمیز پرداخت قسط و دریافت کد رهگیری، تاریخ پرداخت اینترنتی ملاک عمل می باشد.
  • در صورت در اختیار داشتن کد رهگیری، وضعیت پرداخت خود را با مراجعه به صفحه پیگیری پرداخت پیگیری نمایید.
وضعیت پرداخت شتابی اقساط تسهیلات