بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه

به منظور تسهیل در امر پرداخت قبض تلفن همراه، متقاضیان خدمت می توانند بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه پرداخت، صرفا با وارد نمودن شماره موبایل و استفاده از کارت شتابی و رفاهی، نسبت به پرداخت قبوض اقدام فرمایند. پس از انجام تراکنش فوق، کد رهگیری صادر و جهت پیگیری نمایش داده می شود.

پرداخت قبض همراه اول بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه پرداخت