بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه

اعلام شماره کارت و شماره موبایل جهت ثبت در سامانه پیوند بانک مرکزی ج.ا.ا


کلیه دارندگان کارتهای بانک رفاه که قصد استفاده از کارتهای خود در بستر USSD بانکها را دارند لازم است به منظور ایمن سازی استفاده از این بستر شماره کارت (های) مورد نظر و شماره موبایل خود را طبق روال ذیل در سامانه پیوند بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام نمایند.

سامانه پیوند بانک مرکزی ج.ا.ا