بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه

به منظور تسهیل در امر پرداخت قسط، تسهیلات گیرندگان محترم بانک رفاه می توانند از طریق اینترنت با استفاده از کارت شتابی و رفاهی، با انجام تراکنش خرید اینترنتی نسبت به پرداخت اقساط اقدام فرمایند. بدیهی است پس از انجام تراکنش فوق، کد رهگیری صادر و جهت پیگیری نمایش داده می شود.

  • در صورت انجام موفقیت آمیز پرداخت قسط و دریافت کد رهگیری، تاریخ پرداخت اینترنتی ملاک عمل می باشد.
  • در صورت در اختیار داشتن کد رهگیری، وضعیت پرداخت خود را با مراجعه به صفحه پیگیری پرداخت پیگیری نمایید.
وضعیت پرداخت شتابی اقساط تسهیلات